Visit Mrzeżyno
Powróć do: odkryj

Historia gminy

Gmina Trzebiatów powstała 1 stycznia 1973 roku… Nie oznacza to jednak, że nic tu przedtem nie było.

Np. do 1949 roku istniała gmina Mrzeżyno. Nie rozumiemy komu to przeszkadzało…

Zacznijmy jednak od początku. Jednym z najstarszych miejsc związanych z naszą gminą są Białoboki. To właśnie tam, w czasach przedchrześcijańskich znajdowała się pogańska świątynia. Później w tym miejscu wybudowano klasztor premonastersów, który wywarł silny wpływ  na najbliższą okolicę.

Trzebiatów, jako oś naszej gminy zyskał prawa miejskie 6 maja 1277 roku z rąk księcia Barnima I. W XIII wieku powstają również takie wsie jak Sadlno i Gosław. Istnieje już Regoujście będące oknem na świat. Znajduje się u ujścia Starej Regi do jeziora Resko Przymorski i łączy rzekę Regę z Bałtykiem. Prawo spławu rzeką Regą stało się osią konfliktu pomiędzy Trzebiatowem, a Gryficami. Wojny o rzekę toczono z przerwami niemal trzysta lat.

Wojny o spław odbiły się szerokim echem w Europie, skonfliktowane strony stanęły nawet przed trybunałem papieskim. Choć w Trzebiatowie żywa jest legenda o uratowaniu miasta przed gryficzanami dzięki niewiernemu wartownikowi i misce kaszy, wypada przyznać, że w czasie tych konfliktów to nie my mieliśmy rację…

W połowie XV wieku do wojen o Regę włączył się hanzeatycki Kołobrzeg, nasz miasto było tzw. członkiem pośrednim Hanzy, zasypując port w Regoujściu. Mieszkańcy Trzebiatowa wraz z norbertanami postanowili podjąć się wyjątkowo skomplikowanej budowy. W roku 1457 przekopano Kanał Trzebiatowski. Tak właśnie powstało Mrzeżyno.

Do ważnych wydarzeń należy sejm stanów zachodniopomorskich, który zebrał się w istniejącej po dziś dzień kaplicy Świętego Ducha. To właśnie tu, w roku 1534, pod wpływem księcia Barnima IX Pobożnego zdecydowano o wprowadzeniu Reformacji.

W roku 1648 gmina została włączona do Elektoratu Brandemburgii, a w roku 1816 do prowincji Pomorze w Królestwie Prus. Wojny toczone przez Prusy odbiły się silnym echem także w Trzebiatowie.

W marcu 1945 na teren gminy wkroczyły I Armia Wojska Polskiego i Armia Czerwona. 17 marca pododdziały I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii złożyły ślubowanie Bałtykowi w Mrzeżynie. Okres PRL to liczne zmiany administracyjne. Pas wybrzeża zachował kameralny charakter ze względu na liczne jednostki stacjonujące w Mrzeżynie i Rogowie. Nasza okolica to tereny o bogatej, wartej poznania historii.