Visit Mrzeżyno
Powróć do: Zabytki Trzebiatowa

Kaplica Świętego Ducha

Zdjęcie Kaplicy Świętego Ducha

Jednym z najbardziej niedocenianych i zapomnianych (a szkoda) zabytków Trzebiatowa jest Kaplica Świętego Ducha. Jest to jedna z trzech gotyckich kaplic szpitalnych. Została ufundowana przez Radę miejską Trzebiatowa i zbudowano ją w XIII wieku. W wieku XV została przebudowana. Północno zachodni szczyt jest wzorowany na stargardzkiej kolegiacie mariackiej i stanowi ciekawą ozdobę. Jednak jedno z najważniejszych wydarzeń w historii miało dopiero nadejść. W roku 1534 odbył się tam Sejm Trzebiatowski. Na nim to książęta pomorscy (pomimo sprzeciwu szlachty i duchowieństwa) ogłosili swoją  konwersję i utworzono kościół państwowy na naukach protestanckich na ordynacji Jana Bugenhagena. To wydarzenie zapoczątkowało zmiany na pomorzu zachodnim, których wynikiem był między innymi proces o czary Dorothe Schwartz.
Dalsze losy kaplicy nie należą do tak ciekawych - od wieku XVIII służyła za magazyn soli, następnie za remizę strażacką. Później służyła za Aule szkoły rzeńskiej. Dopiero od 1955 wróciła do wiernych i do tej pory jest kościołem Prawosławnym.
Jako ciekawostkę jeszcze podam, że na Sejmie Trzebiatowskim uchwalono również utworzenie Uniwersytetu w Szczecinie. NIe udało się tego jednak zrealizować. Dokładnie 450 lat później podobną uchwałę podjął Polski Sejm, i na jej mocy powstał Uniwersytet Szczeciński.