Visit Mrzeżyno
Powróć do: Przyroda

Rezerwat Roby

Czym jest torfowisko wysokie typu bałtyckiego wyjaśnić trudno, ale zobaczyć już można. Tego typu siedliska znajdują się za miejscowością Roby. Niemal stuhektarowy obszar objęto rezerwatem. Chronimy tu torfowce, mszaki ale także wrzosiec bagienny i woskownicę europejską. Dodatkowym celem utworzenia rezerwatu jest pełne odtworzenie tego nietypowego i cennego siedliska.