Visit Mrzeżyno
Powróć do: Resko Przymorskie

Rośliny

Trzciny, trzciny i jeszcze raz trzciny. Jednak stosunkowo płytkie jezioro miejscami porastają również grążele żółte i grzybienie białe. Północna część to las sosnowy, w którym zobaczyć można m.in. sadzoną przed II Wojną Światową sosnę czarną, a północno – wschodnia część to zalewane przez wody jeziora bagniska. Ciekawostką jest jedno z trzech stanowisko w Polsce ponikła maleńkiego, jednak od wielu lat nie widziano tej rzadko spotykanej roślinki.